Les Salines

 1. Home
 2. CGV

Algemene Voorwaarden

SALINES - 2947 Route de GIENS - LA CAPTE - 83400 HYÈRES - FRANKRIJK - Tel: +33(0)428013971 - https://www.salines-giens.com Société SALINES - SIRET n°339 744 047 00079- Rechtsvorm: Vennootschap onder firma - Aandelen kapitaal: 40.000 euro - Maatschappelijke zetel: LES JARDINS DE LA MER - Bat J - PORT GRIMAUD - 83310 GRIMAUD Handelsregister n° in Fréjus: 339 744 047 - Intracommunautair BTW-nummer : FR 94 339 74 404 7

 

Ons vennootschap, SALINES, exploiteert het merk "SALINES". Zij verleent accommodatiediensten (in de vorm van huisjes, waarvan de beschrijving op onze website staat) binnen de camping, genaamd "SALINES". Classificatie toegekend door Atout France op 22 juli 2022 Camping **** (het bedrijf stond bekend onder de naam "Camping EUROSURF").

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder enige beperking of voorbehoud van toepassing op elke aankoop van diensten (de “Diensten”)  die door het bedrijf  SALINES (de “Aanbieder”) op zijn website https//www.salines-giens.com (de “Website”) worden aangeboden aan consumenten en niet-zakelijke klanten (de “Klanten” of de “Klant”) .

 

De belangrijkste kenmerken van de Diensten, en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, zijn vermeld op de Website.

 

De Klant dient hiervan kennis te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder de voorwaarden die van toepassing zijn op andere afzetkanalen van de Diensten.

 

Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die vóór elke transactie met de Klant op de Website worden vermeld.

 

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op de Website en prevaleren in voorkomende gevallen boven elke andere versie of elk ander document dat er strijdig mee is.

 

Zonder bewijs van het tegendeel vormen de in het informatiesysteem van de Aanbieder geregistreerde gegevens het bewijs voor alle met de Klant gesloten transacties.

 

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd door het hiervoor bestemde vakje aan te kruisen alvorens de online reserveringsprocedure te starten zoals hierna uiteengezet.

 

Bevestiging van de reservering van de Diensten door de Klant geldt als instemming van de Klant met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

 

De Klant erkent en verklaart de bevoegdheid te hebben om de op de Website aangeboden Diensten af te sluiten en te verwerven.

 

In de algemene verkoopvoorwaarden kunnen latere wijzigingen worden aangebracht; op de aankoop van de Klant is de versie van toepassing die op de datum van plaatsing van de bestelling van kracht was op de Website.

 

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van kracht op 22 November 2023.

 Wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van de Website vanaf het moment dat ze online zijn gekomen en zijn niet van toepassing op eerder afgesloten transacties.

ARTIKEL 2. RESERVERING EN PRIJZEN 

De Klant selecteert op de Website de Diensten die hij wil reserveren.

 

De Klant kan zich volledig op de hoogte stellen van de aangeboden Diensten via de online of papieren catalogus, of door de reserveringsmedewerkers van de Aanbieder om uitleg te vragen; dit kan telefonisch [00.33.4.28.01.39.71] of via e-mail contact@salines-giens.com

 

Bij reservering bepaalt de Klant zelf welke Diensten hij wil reserveren.

 

Door bevestiging van de reservering erkent de Klant kennis te hebben genomen van de inhoud van de Diensten, de bestemming, de prijs en de reserveringsvoorwaarden en van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties.

 

Hij erkent verder alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is om zijn reservering met volledige kennis van de feiten en onder zijn eigen verantwoordelijkheid te maken.

 

Registratie van de reservering via de Website gebeurt op het moment dat de Klant de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden accepteert door het hiervoor bestemde vakje aan te kruisen en zijn reservering bevestigt. Deze bevestiging geldt als instemming van de Klant met alle onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en is tevens bewijs dat de verkoopovereenkomst is gesloten.

 

De reservering is pas definitief als:

 • de Aanbieder de Klant via e-mail een reserveringsbevestiging heeft toegestuurd, en
 • als de Klant conform de op zijn aanbieding toepasselijke voorwaarden heeft betaald.

De Klant verbindt zich ertoe SALINES niet te zullen gebruiken voor permanente bewoning of het uitoefenen van beroepsactiviteiten.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

A. PRIJZEN 

De door de Aanbieder aangeboden Diensten worden verstrekt tegen de op de Website geldende prijzen.

 

De prijzen van de Diensten zijn vermeld in euro's (€), inclusief wettelijk vastgestelde btw.

 

De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Toeristenbelasting is verschuldigd voor personen vanaf 18 jaar (geltende Preis zum Zeitpunkt des Aufenthalts für Personen ab 18 Jahre).

 

Onze tarieven inclusief btw kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen die op onze verblijven van toepassing zijn.

 

Prijzen zijn inclusief eventuele kortingen of aanbiedingen die door de Aanbieder in de op de Website vermelde voorwaarden zijn opgenomen.

 

Deze prijzen zijn op het moment van reserveren bindend en definitief.

 

De Aanbieder benadrukt dat de tarieven dynamisch zijn en wijzigen naargelang het seizoen, zodat de Klant op het moment van reserveren kan profiteren van de meest voordelige prijs.

 

De vermelde “vanafprijs” is de meest gunstige prijs die beschikbaar is in de openingsperiode van het park.

 

Deze prijs kan worden verhoogd op basis van twee criteria:

 • Op basis van de gereserveerde periode en de bezetting van het park, wordt op elke periode een dynamische vermenigvuldigingsfactor toegepast;
 • Vroeger boeken levert een lagere prijs op, die echter nooit lager kan worden dan het referentietarief (het vermelde tarief).

 

Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol die de Klant speelt in de bepaling van het tarief voor zijn verblijf, dat afhankelijk is van hoe lang van tevoren er wordt gereserveerd, kan het bedrijf SALINES  in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een prijsverschil tussen twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

 

B. BETALINGSVOORWAARDEN EN BETAALMETHODEN 

Betaling gebeurt uitsluitend via beveiligde betaling, met de volgende betaalmethoden:

 • bankkaarten: Carte Bleue, Visa, MasterCard, 
 • bankcheque : Cheques die niet per aangetekende post verzonden zijn en niet ontvangen zijn door SALINES, zijn de verantwoordelijkheid van de Klant,
 • bankoverschrijving,
 • vakantiecheques  (indien het totaal bedrag van de vakantiecheques hoger is dan het totaal bedrag van de reservering is een terugbetaling van het verschil in geld niet mogelijk) Cheques die niet per aangetekende post verzonden zijn en niet ontvangen zijn door SALINES, zijn de verantwoordelijkheid van de Klant

 

Kaartbetalingen zijn onherroepbaar, behalve in geval van frauduleus gebruik van de kaart. In dat geval kan de Klant vragen om annulering van de betaling en terugbetaling van het betreffende bedrag.

 

In geval van betaling per bankcheque dient deze te zijn uitgegeven door een in continentaal Frankrijk of Monaco gevestigde bank.

 

Incassering van de cheque gebeurt op het moment van ontvangst.

 

Bij te late betaling is van rechtswege een vaste vergoeding van veertig (40) euro verschuldigd. De Aanbieder behoudt zich verder het recht voor om bij niet naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden de levering van de door de Klant gereserveerde Diensten te annuleren.

 

De door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd als de verschuldigde bedragen door de Aanbieder daadwerkelijk zijn geïncasseerd.

 

Bij elke betaling dient het referentienummer van de boeking te worden vermeld. Dit nummer is te vinden op de boekingsbevestiging van de Aanbieder.

 

Betalingen dienen als volgt plaats te vinden:

 

Liberté-aanbieding :

 • Bij een reservering die meer dan 15 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet de Aanbieder, binnen ten hoogste 7 (zeven) dagen, een voorschot van 30% van de totale prijs van de reservering inclusief btw aan de Aanbieder voldoen. Het saldo moet uiterlijk 15 dagen voor aanvang van het verblijf door de Aanbieder zijn ontvangen.

 • Bij een reservering die minder dan 15 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet de totale prijs van de reservering inclusief btw binnen ten hoogste 7 (zeven) dagen na bevestiging van de reservering door de Aanbieder zijn ontvangen door de Aanbieder.

Niet-terugbetaalbare aanbieding

 • Het totale bedrag dient op de dag van reservering te worden betaald.

Standaard aanbiedingen :

 • Bij een reservering die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet de Aanbieder een voorschot van 30% van de totale prijs van de reservering inclusief btw binnen ten hoogste 7 (zeven) dagen aan de Aanbieder voldoen. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf door de Aanbieder zijn ontvangen.
 • Bij een reservering die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet de totale prijs van de reservering inclusief btw binnen ten hoogste 7 (zeven) dagen na bevestiging van de reservering door de Aanbieder zijn ontvangen door de
  Aanbieder.

C. KORTINGEN EN RECLAMEACTIES  

Als de Klant gebruik wil maken van een korting in het kader van een reclameactie, dan moet hij dit bij zijn reservering aangeven.

 

Op aanbiedingen zijn specifieke voorwaarden van toepassing, die op onze Website vermeld staan. Kortingen of reclameacties kunnen onder de op onze website vermelde voorwaarden met elkaar worden gecombineerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de Klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

ARTIKEL 4. ANNULERING VAN DE RESERVERING  

We wijzen de Klant erop dat deze zich niet kan beroepen op het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel L. 221-18 van het Franse consumentenwetboek en conform artikel L. 221-28 alinea 12 van het Franse consumentenwetboek, dat voorschrijft dat dit recht niet van toepassing is op de verstrekking van accommodatie waarbij het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.

 

A. ANNULERING DOOR DE AANBIEDER 

Bij annulering door de Aanbieder, met uitzondering van situaties van overmacht, zal de Dienst binnen 60 dagen na annulering door de Aanbieder worden terugbetaald via bankoverschrijving. Deze annulering leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher).

 

B. ANNULERING DOOR DE KLANT 

Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Aanbieder kenbaar worden gemaakt. Annuleringen per e-mail zijn pas geldig als de ontvangst van de e-mail door de Aanbieder bevestigd is.

 

Bij annulering door de Klant verwijzen wij naar de specifieke voorwaarden die op de betreffende situatie van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de definitieve reservering automatisch bij uw keuze getoond.

 

Liberté-aanbieding :

 • U kunt tot 14 (veertien) dagen voor aankomst kosteloos en zonder overlegging van bewijsstukken annuleren.

 

In de volgende gevallen betaalt de Aanbieder het betaalde bedrag zonder annuleringskosten terug, onder voorbehoud van een werkgeversverklaring of een verklaring van een administratieve of medische autoriteit en mits deze verklaring ten laatste aan de vooravond van uw verblijf is overlegd: Een ernstige ziekte (waardoor u niet kunt reizen), ernstig ongeval (waardoor u niet kunt reizen) of overlijden van uzelf, uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner, familieleden tot de tweede (2e) graad, schoonvader, schoonmoeder, zus, broer, zwager, schoonzus, schoondochter of een lid van uw geregistreerde reisgezelschap. Ontslag, opzegging van de arbeidsovereenkomst door uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, mits deze procedure na reservering bij ons park is ingesteld. 

 

 • Niet-terugbetaalbare aanbieding 

Geen terugbetaling mogelijk. Het volledige betaalde bedrag blijft eigendom van ons park.

 

Standaard aanbiedingen :

Dit zijn aanbiedingen zonder specifieke aanduiding bij reservering.

 • Als de annulering meer dan 60 (zestig) dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, zal de Aanbieder geen annuleringskosten in rekening brengen
 • Als de annulering tussen de 60ste (zestigste) dag en de 30e (dertigste) dag voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt 30% (dertig procent) van het volledige bedrag van de Dienst ingehouden.
 • Als de annulering minder dan 30 (dertig) dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt het volledige betaalde bedrag ingehouden.

In de volgende gevallen betaalt de Aanbieder het betaalde bedrag zonder annuleringskosten terug, onder voorbehoud van een werkgeversverklaring of een verklaring van een administratieve of medische autoriteit en mits deze verklaring ten laatste aan de vooravond van uw verblijf is overlegd:

Een ernstige ziekte (waardoor u niet kunt reizen), ernstig ongeval (waardoor u niet kunt reizen) of overlijden van uzelf, uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, familieleden tot de tweede (2e) graad, schoonvader, schoonmoeder, zus, broer, zwager, schoonzus, schoondochter of een lid van uw geregistreerde reisgezelschap.

Ontslag, opzegging van de arbeidsovereenkomst door uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, mits deze procedure na reservering bij ons park is ingesteld.

 

Bij betaling met “vakantiecheques”, ongeacht het gekozen aanbod, vindt er geen enkele terugbetaling plaats.

 

Als er door annulering door de Klant terugbetaling moet plaatsvinden, zal het park, met uitzondering van situaties van overmacht, deze terugbetaling binnen 60 dagen na annulering door de Klant uitvoeren. Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher).

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE RESERVERING  

De Klant kan middels een schriftelijk verzoek aan de Aanbieder (per post of per e-mail) verzoeken om wijziging van de reservering, data en/of type accommodatie, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd.

 

Worden er geen wijzigingen doorgevoerd, dan moet de Klant zich houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de hierboven beschreven voorwaarden.

 

Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven op de dag van het verzoek tot wijziging worden gehonoreerd.

 

Elk verzoek tot verkorting/wijziging  van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Voor het toepassen van deze annulering, wordt het verblijf beschouwd als een ondeelbaar geheel. Dat betekent dat het niet ingekort of gedeeld kan worden.

 

LET OP: Een door u onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) of niet gebruikte dienst geeft geen enkel recht op terugbetaling. 

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN HET VERBLIJF 

A.  AANKOMST EN VERTREK 

De aankomstdata kunnen verschillen per periode en type reservering.

 

Aankomst is mogelijk vanaf 16.00 uur, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Als geldig identiteitsbewijs worden beschouwd een paspoort of nationale identiteitskaart; in geval van betaling met bankkaart dient dit identiteitsbewijs het identiteitsbewijs van de kaarthouder te zijn.

 

De huuraccommodatie dient op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te worden verlaten.

 

Late check-out (later vertrekken) is alleen mogelijk als de beschikbaarheid dit toelaat, en tegen betaling van 40 euro op de avond voor vertrek. Bij late check-out kunt u, op voorwaarde dat u deze service op de avond voor uw vertrek gereserveerd en betaald heeft bij de receptie, tot uiterlijk 14.00 uur over uw huuraccommodatie beschikken.

 

Voor elk verlaat vertrek kan een extra nacht in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven op de dag van het verlate vertrek.

 

B. BORG 

Bij aankomst dient de Klant aan de Aanbieder per bankkaart of cheque een borg van 200 euro te betalen. De borg dient verplicht te worden voldaan met een betaalmiddel van één van de tijdens het verblijf aanwezige deelnemers, die zich met een geldig identiteitsbewijs identificeert.

 

Deze borg wordt op de dag van vertrek, na volledige controle (INVENTARIS) van de huuraccommodatie, aan de Klant terugbetaald. De directie behoudt zich het recht voor om de borg geheel of gedeeltelijk in te houden wanneer het gehuurde niet schoon en/of in goede staat wordt achtergelaten.

 

Als de Klant buiten de openingstijden van de receptie vertrekt, wordt de huuraccommodatie nadien gecontroleerd en wordt de borg per post teruggestuurd. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

 

C. VERLOOP VAN HET VERBLIJF 

i. Intern reglement en plichten van de Klant

In het park van de Aanbieder wordt een intern reglement opgehangen.

Alle Klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van het intern reglement.

Elke Klant is bovendien persoonlijk verantwoordelijk voor problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

 

Een huuraccommodatie is bestemd voor een vast aantal personen en het aantal in de accommodatie verblijvende personen mag in geen geval hoger zijn dan dit aantal.

 

De Klant mag het onderhavige contract niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder overdragen.

 

Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 

ii. Verlies, diefstal, schade

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen tijdens het verblijf, zowel in de huuraccommodaties als op parkeerterreinen en in gemeenschappelijke ruimten.

 

De Aanbieder wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant. De Aanbieder wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot kostbaarheden, geld en persoonlijke bezittingen van de huurder.

Klanten wordt geadviseerd contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij en indien nodig hun persoonlijke dekking te verhogen.

 

 iii. Huisdieren

Huisdieren zijn in de huuraccommodaties toegestaan tegen bijbetaling van 8 euro per dag per dier. Huisdieren dienen gedurende het gehele verblijf door hun eigenaar aangelijnd en onder voortdurend toezicht gehouden te worden. Overtreding van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften door het dier kan leiden tot verwijdering van de Klant.

 

Het departementaal bestuur heeft een algemeen verbod uitgevaardigd op de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het inentingsboekje voor uw hond of kat dient in orde te zijn. Honden van de eerste categorie (aanvals- en waakhonden) zijn ten strengste verboden in het openbaar vervoer, openbare ruimtes met uitzondering van de openbare weg, en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Honden van de tweede categorie (waak- of verdedigingshonden) dienen gemuilkorfd te zijn en aangelijnd te worden gehouden door een volwassene.

ARTIKEL 7. REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE REIZIGERS (‘FICHE INDIVIDUELLE DE POLICE POUR LES TOURISTES ÉTRANGERS’)

In de artikelen R814-1 tot R814-3 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht is het volgende bepaald:

 

Ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde en met het oog op strafrechtelijk onderzoek en onderzoek naar personen zijn hoteliers, uitbaters van vakantieparken en vakantiehuizen, toeristenresidenties en residentiële toeristische dorpen, verhuurders van ingerichte toeristenwoningen en chambres d’hôtes, en uitbaters van kampeerterreinen en andere terreinen verplicht om bij aankomst van buitenlandse gasten een persoonlijk registratieformulier voor de politie in te vullen, of door de gasten te laten invullen en ondertekenen. Het model van dit formulier is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Franse ministers van binnenlandse zaken, immigratie en toerisme.  Natuurlijke of rechtspersonen die kale verblijven verhuren zijn niet gebonden aan de in dit artikel omschreven verplichtingen. 

 

 

De persoonsgegevens die hierbij worden verzameld, op grond van artikel R.814-1 van het Franse wetboek, zijn met name:

 

 1. Naam en voornamen;
 2. Geboortedatum en -plaats 
 3. Nationaliteit
 4. Vaste woonplaats van de buitenlander;
 5. Mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander;
 6. Aankomstdatum en voorziene vertrekdatum.

 

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen worden vermeld op het formulier van een begeleidende volwassene.

 

Ingevulde formulieren, op grond van artikel R.814-1 van het Franse wetboek, dienen zes maanden te worden bewaard en bij een verzoek daartoe te worden overhandigd aan politie en gendarmerie. Deze overdracht kan plaatsvinden in immateriële vorm.

ARTIKEL 8. BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS 

A. CONTEXT EN INFORMATIE

Het bedrijf SALINES verwerkt persoonsgegevens. Deze verwerking vindt plaats conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Franse wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté).

De verzamelde persoonsgegevens variëren afhankelijk van de manier waarop de diensten worden gebruikt. Persoonsgegevens die door ons worden verzameld of bewaard, worden direct door de betrokken persoon aan ons verstrekt en/of verzameld op basis van activiteiten op de website en het gebruik van diensten.

In overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de Franse wet 2018-493 van 20 juni 2018, wijzen wij erop dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor met name de verwerking van zijn reservering en facturering.

 

Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan eventuele partners van de Aanbieder die belast zijn met de uitvoering, behandeling, verwerking en betaling van reserveringen.

 

De verwerking van via de Website verstrekte informatie voldoet aan de toepasselijke wettelijke eisen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens, door gebruik van een informatiesysteem dat een hoog niveau van bescherming van deze gegevens waarborgt.

 

De Klant heeft, in overeenstemming met geldende nationale en Europese regelgeving, het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, op wijziging of rectificatie van die gegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking, op dataportabiliteit en op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Dit recht kan worden uitgeoefend via het volgende e-mailadres: contact@salines-giens.com

 

Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden verzameld in de volgende situaties:

 • Bij reservering van uw verblijf
 • Bij deelname aan een tevredenheidsonderzoek
 • Bij een klacht
 • Bij het navigeren op onze website

SALINES  kan uw persoonsgegevens in het bijzonder verstrekken aan:  enquêtebureaus, marketingbureaus, touroperators, reisbureaus en, meer algemeen, aan commerciële partners (met name de marketingafdeling waaronder het bedrijf SALINES valt).

 

Verwerkers zijn gehouden aan naleving van de AVG en de Franse wet op de persoonsgegevens.

Bij gegevensoverdracht naar landen buiten de EU ziet het bedrijf erop toe dat door de ontvanger een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

 

B. DOEL VAN DE VERWERKING:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van MIRO en zijn partners bij het nastreven van de volgende doelen:

 • Verwerking van reserveringsaanvragen
 • Opvolging van dossiers en klantverzoeken
 • Uitvoering en opvolging van de verstrekking van accommodatie en aanverwante of aanvullende diensten
 • Beheer van de commerciële relatie met de klant om onze diensten en ons aanbod aan de klant te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren
 • Reclame
 • Beheer van de relatie met klanten en potentiële klanten
 • Klantenbinding
 • Marketing (bijvoorbeeld voor afstemming van ons aanbod op klanten)
 • Tevredenheidsonderzoeken

 

Verzamelde persoonsgegevens dienen ‘correct’ en up-to-date te zijn. Met het oog hierop zal SALINES deze gegevens aanpassen of verwijderen naar aanleiding van elke wijziging waarvan het kennis heeft.

 

Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen bij het nastreven van de volgende doelen:

 • Boekhouding en facturering
 • De strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en corruptie,
 • Naleving van artikel R814-1 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), dat bedrijven verplicht om “bij aankomst van buitenlandse gasten een individueel registratieformulier voor de politie in te vullen of door de buitenlander te laten invullen en ondertekenen”. 

 

C. BEWARING:

Verzamelde gegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende voorschriften.

 

FICHE INDIVIDUELLE DE POLICE:

Het ‘fiche individuelle de police’ (registratieformulier voor buitenlandse gasten) wordt zes maanden bewaard en bij een verzoek daartoe beschikbaar gesteld aan politie en gendarmerie.

 

GEGEVENS VERZAMELD VOOR BEHEER VAN KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN

Persoonsgegevens van klanten kunnen voor reclamedoeleinden worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande bij beëindiging van de commerciële relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten/niet-klanten kunnen worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande op het moment van verzameling of het laatste contact met de potentiële klant. Na deze termijn van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u nog commerciële communicatie van ons wenst te ontvangen.

 

IDENTITEITSBEWIJZEN

Bij uitoefening van het recht op inzage of rectificatie mogen gegevens van identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de termijn bepaald in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde één jaar. Bij uitoefening van het recht van bezwaar mogen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde zes jaar.

 

LIJSTEN VAN BEZWAAR TEGEN HET ONTVANGEN VAN RECLAME

Informatie die wij nodig hebben om rekening te kunnen houden met uw recht van bezwaar, wordt maximaal drie jaar bewaard, met ingang van het moment waarop het recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

 

BEZOEKERSSTATISTIEKEN

Informatie die op het apparaat van gebruikers wordt opgeslagen en elk ander element dat wordt gebruikt ter identificatie van gebruikers en dat traceerbaarheid of het bezoek van de gebruikers mogelijk maakt, wordt maximaal 13 maanden bewaard. 

 

D. UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS:

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens
 • Recht op stopzetting of beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht om uw toestemming in te trekken
 • Recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame
 • Recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens in gevallen waarin dit technisch mogelijk is
 • Recht om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL) 

 

E. UITOEFENING VAN UW RECHTEN:

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen, door uw voor- en achternaam, en adres aan ons door te geven via e-mail [contact@salines-giens.com] of via het volgende postadres:  SOCIETE SALINES - 2947 Route de GIENS – LA CAPTE - 83400 HYÈRES, Frankrijk. Bij elk verzoek dient een getekende kopie van een identiteitsbewijs te worden meegestuurd.

 

F. TERMINOLOGIE UIT DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING: 

Definitie van ‘persoonsgegevens’:  "Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” 

 

Definitie van ‘verwerking’: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;” 

ARTIKEL 9. KLACHTEN 

Bij eventuele ontevredenheid over het verloop van het verblijf kan de Klant gebruik maken van een klachtenprocedure.

 

Klachten kunnen worden gemeld per post (SOCIETE SALINES - 2947 Route de GIENS – LA CAPTE - 83400 HYÈRES, Frankrijk), per e-mail  [contact@salines-giens.com] of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf.

 

Tijdens het verblijf kunnen klachten tussen 8.00 en 20.00 uur worden gemeld bij de receptie of onderhoudsdienst. Klachten kunnen betrekking hebben op een accommodatie die niet conform de reservering is of op de dienstverlening die niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet.

 

De Aanbieder zal alle schriftelijke klachten op een gepaste manier beantwoorden mits ze niet anoniem zijn. Indien de Klant een vergoeding verwacht naar aanleiding van zijn klacht, moet deze binnen een maand na het verblijf worden gemeld per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de Aanbieder, met vermelding van het dossiernummer.

ARTIKEL 10. VERANTWOORDELIJKHEID 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen verbindt de Aanbieder zich ertoe zijn diensten aan te bieden volgens de geldende voorschriften.

 

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de Aanbieder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door zijn partners of derden verstrekte foutieve informatie in de brochure of op de Website met betrekking tot de resorts, en met name foto’s en beschrijvingen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, diensten en openingsdata. Alle foto's en teksten opgenomen in de brochure en op de Website zijn niet-bindend. Ze zijn louter indicatief van aard.

 

Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die door de Aanbieder worden aangeboden en beschreven worden in de brochure of op de Website afgelast zijn, met name vanwege door een administratieve autoriteit opgelegde redenen, door redenen die verband houden met de toepassing van een gezondheidsprotocol, om veiligheidsredenen, op grond van het voorzorgsprincipe of door overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

 

De Aanbieder draagt geen enkele verantwoordelijkheid in gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 

Indien de huuraccommodatie beschikt over een privé jacuzzi/zwembad, wijst de Aanbieder de Klant erop dat er geen toezicht wordt gehouden op deze jacuzzi/dit zwembad. Het is sterk aanbevolen waakzaam te zijn om het risico van verdrinking te vermijden. Vóór elk gebruik van de jacuzzi dient de Klant zich ervan te vergewissen dat hij/zij geen medische contra-indicaties heeft voor het gebruik van een jacuzzi. 

 

Tevens dient de Klant ervoor te zorgen dat hij/zij over de kennis beschikt om de jacuzzi te gebruiken en af te stellen.De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de ter beschikking gestelde jacuzzi/zwembad. In geval van ongepast gebruik van de voorzieningen is hij verplicht de kosten van reparatie en/of herstel te dekken. Als zodanig is iedere gebruiker aansprakelijk.

 

De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen, of verdrinking, tijdens het gebruik van de jacuzzi/zwembad.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGD GERECHT 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de Klant recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door de Aanbieder.

 

De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice (CM2C). 

Deze bemiddelingsinstantie is als volgt bereikbaar: - via de website www.cm2c.net ; - of per post: CM2C - 14, Rue Saint-Jean - 75017 Parijs, Frankrijk

 

Bij een niet geslaagde bemiddeling vallen alle geschillen die voortvloeien uit de sluiting, interpretatie of uitvoering van het onderhavige contract onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waaronder het bedrijf van de Aanbieder ressorteert.

ARTIKEL 12: GEVOLGEN VAN ONGELDIGHEID OF ANNULERING VAN EEN ARTIKEL

Annulering of ongeldigheid van artikelen of bepalingen in de algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan andere bepalingen in deze voorwaarden.

Vakantieverblijf zoeken

Prijzen en beschikbaarheid

Trek deze zomer naar de Middellandse Zee!

Salines is je basiskamp op het schiereiland Giens, tegenover het eiland Porquerolles.

Boek je vakantie met een gerust hart met onze Vrijheidsaanbieding.
✔️ Gratis annulering op D-14
✔️ 30% aanbetaling bij boeking

Ik profiteer ervan!

Volg ons op Facebook Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram Volg ons op Instagram

@salines_giens #salinesgiens